Ogólnopolska Giełda Projektów 2019 - nabór projektów

 • IX Ogólnopolska Giełda Projektów odbędzie się w dniach 21-23 października 2019 roku w Kielcach dzięki współpracy Narodowego Centrum Kultury, Instytutu Dizajnu w Kielcach i Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach. Temat wydarzenia „animacja + słowo”. Będziemy przyglądać się działaniom, które odkrywają, kultywują i popularyzują lokalne, regionalne i narodowe dziedzictwo kulturowe związane ze słowem.

  Do naboru można zgłaszać projekty edukacyjne i animacyjne, które:

  - odkrywają i popularyzują lokalne i regionalne dziedzictwo związanego ze słowem (twórczość lokalnych pisarzy, poetów, autorów tekstów i twórców);

  - tworzą i podtrzymują więzi społeczne, przez działania związane ze słowem; zachowanie, popularyzacja, odtworzenie, podniesienie świadomości, odrębności, języka mniejszości narodowej, odmian języka polskiego (dialektu, gwary i odmian regionalnych);

  - kształtują świadomość językową Polaków i propagują dbałości o poprawność polszczyzny, działania związane z ugruntowaniem poczucia, że polszczyzna jest tworzona przez każdego z nas i każdy jest za nią odpowiedzialny;

  - rozwijają twórczość artystyczną i działania z zakresu edukacji kulturalnej opartych o tematykę słowa (w tym: muzyka, literatura, poezja, malarstwo, rzeźba, instalacje, performance, improwizacja, neony, fotografia, film, teatr, murale, typografia/liternictwo);

  - rozwijają partnerstwa publiczno-społeczne na rzecz czytelnictwa (działania wielosektorowe i międzyinstytucjonalne);

  - wzmacniają potencjał i rolę instytucji publicznych jako lokalnych ośrodków kultury skupiających miłośników słowa;

  - podejmują nieszablonowe działania z zakresu tematyki słowa, kształtują postawy sprzyjające kooperatywności, kreatywności i komunikacji społecznej,

  - są dostępne do szerokiego grona odbiorców, w tym w szczególności włączających osoby z niepełnosprawnościami; zarówno jako uczestników, jak i twórców.


  Projekty muszą być zrealizowane w okresie od dnia 1 stycznia 2016 do 31 października 2019 roku lub być na zaawansowanym etapie realizacji.

  Ocenie nie podlegają projekty prezentowane podczas poprzednich edycji Giełdy. 

  Pamiętaj! Zależy nam na osobistej narracji o projekcie, a nie formalnym języku używanym zazwyczaj we wnioskach.

  Czas trwania naboru: 25 kwietnia- 10 czerwca 2019 roku. 

  Przed wypełnieniem formularza przeczytaj REGULAMINa w szczególności zawarte w nim kryteria oceny.

  W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorami Giełdy:

  Irmina Recka,  irecka@nck.pl, 22 350 95 41 lub 518-332-896

  Kamil Zimnicki, kzimnicki@nck.pl, 22 350 95 44

  POWODZENIA!

   

Ładowanie
Ładowanie...